zatoryplatnicze.uokik.gov.pl

Strona zatoryplatnicze.uokik.gov.pl jest serwisem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Informacje dotyczące innych obszarów działalności UOKiK dostępne są pod adresem uokik.gov.pl.


Czym są zatory płatnicze?

O zatorach płatniczych mówi się, gdy przedsiębiorca nie otrzymuje na czas swoich pieniędzy od kontrahenta. Jest to takie nagromadzenie zadłużeń, które przechodzi na kolejne powiązane z nim podmioty, negatywnie wpływając na całe otoczenie biznesowe. Zatory płatnicze wywołują w gospodarce efekt domina czy kuli śnieżnej: przedsiębiorcy, którzy nie otrzymują w terminie zapłaty za dostarczone przez siebie towary lub wykonane usługi, w konsekwencji nie mają środków na dalszą spłatę własnych zobowiązań wobec kontrahentów, wywołując te same problemy u kolejnych podmiotów.

Dowiedz się więcej…

Zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych

Jednym z rozwiązań prawnych mających na celu ograniczenie zatorów płatniczych jest zakaz nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi postępowania i nakłada administracyjne kary pieniężne na podmioty łamiące ten zakaz. Nadmierne opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych ma miejsce w przypadku, gdy w okresie 3 kolejnych miesięcy suma wartości świadczeń pieniężnych niespełnionych oraz spełnionych po terminie…

Dowiedz się więcej…
Do NOT follow this link or you will be banned from the site! felis lectus velit, non risus. commodo suscipit dolor