zatoryplatnicze.uokik.gov.pl

Akty prawne i dokumenty

Wykaz ustaw, które zostały znowelizowane ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych: